Privacy Policy

Privacy Statement van Bike&Co CVBA - 04/11/2022

Het verwerken van uw persoonlijke data gebeurt volgens de algemene verordening gegevensbescherming en privacywetgeving. Dit betekent:

 • dat we specifiëren met welk doel uw persoonlijke gegevens verwerkt worden.
 • dat we enkel de noodzakelijke persoonlijke gegevens verzamelen voor legitieme doeleinden.
 • dat we altijd eerst expliciete toestemming vragen om uw persoonlijke gegevens te verwerken
 • dat we gepaste veiligheidsmaatregelen nemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen en we hetzelfde vragen aan andere partijen die uw persoonlijke data verwerken voor ons.
 • dat u steeds het recht behoudt om uw door ons bewaarde persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen

Bike & Co is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonlijke gegevens we in onze Bike&Co-App verzamelen en met welk doel. We raden je aan dit aandachtig te lezen.

In geval van vragen in verband met de verwerking van uw persoonlijke gegevens kan u zich richten tot Bike&Co. De contactgegevens van Bike&Co CVBA kan u terugvinden op het einde van deze privacyverklaring.

Registratie

Bepaalde kenmerken van onze service vereisen dat er op voorhand geregistreerd wordt. U zal uw e-mailadres  moeten verschaffen en een gebruikersnaam en paswoord moeten kiezen voor uw account. Uw gegevens en locatie wordt bewaard als je de app gebruikt. Dit is legitiem. We bewaren deze info tot 6 maand nadat de account is afgesloten. We bewaren uw gegevens zodat u deze niet telkens opnieuw moet invoeren.

Contactformulier

Het contactformulier wordt gebruikt om vragen te stellen of verzoeken te doen. Hiervoor gebruiken we jouw naam, telefoonnummer en emailadres. We doen dit enkel met jouw toestemming Deze informatie wordt bewaard totdat we zeker zijn dat u tevreden bent met ons antwoord en tot 6 maand daarna. Op deze manier hebben we gemakkelijk toegang tot de informatie voor het geval dat er nog vragen zouden zijn en om de service van onze klantendienst te verbeteren.

Promotie

Uw persoonlijke gegevens zullen niet gebruikt worden voor marketing/reclame-doeleinden en/of andere commerciële doeleinden. Ze worden enkel en alleen gebruikt om onze diensten te kunnen verlenen.

Gegevens over locatie

Enkel en alleen indien het nodig is, verzamelen we gegevens over de locatie. Als dat het geval is, vragen we altijd op voorhand uw toestemming hiervoor..
De gegevens wat de locatie betreft en andere data wordt opgeslagen en verwerkt door de provider van de navigatiesoftware, zoals google maps. Maar deze gegevens kunnen bijvoorbeeld ook gebruikt worden door Google of Apple zelf. Wij hebben geen controle over hun acties. We raden aan dat jullie de privacyverklaring van de desbetreffende provider nalezen.

App store

De app waarmee gewerkt wordt, wordt gedownload via de app store van derden. We hebben geen invloed welke persoonlijke gegevens verwerkt worden en met welk doel. Hiervoor raden we je aan de privacy statement van de desbetreffende provider na te lezen.

Delen we uw persoonsgegevens mee aan derden?

We bezorgen uw gegevens enkel en alleen aan de verwerkers zodat ze de hierboven vermeldde diensten kunnen verlenen. Soms zijn we wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens door te geven (zoals bijvoorbeeld aan de politie in geval van vermoeden van een misdaad)

Statistieken

We bewaren anonieme statistieken over het gebruik van onze app.

Veiligheid

We nemen veiligheidsmaatregelen tegen het misbruik van toegang tot uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming. We zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van uw persoonlijke gegevens. We vernieuwen onze veiligheidsmaatregelen met het oog op het veilig bewaren van uw persoonlijke gegevens en om op te sporen wat verkeerd zou kunnen lopen.  

Verantwoordelijke Gegevensbescherming

Er is een verantwoordelijke gegevensbescherming. Deze persoon is verantwoordelijk voor de gegevensbescherming in onze organisatie en is Ilse Fannes. In geval van vragen of problemen kan ze gecontacteerd worden per mail info@bikeandco.be of per telefoon 0488/952.890.

Wijzigingen in de privacy verklaring

We behouden ons het recht de privacyverklaring te mogen wijzigen. We raden u aan de privacyverklaring regelmatig te consulteren zodat u geïnformeerd blijft over wijzigingen.

Controle en wijziging van uw persoonlijke gegevens

 • U kan ons altijd contacteren in geval van vragen over onze privacy verklaring of indien u onze privacy verklaring wil herzien, wil wijzigen of indien u uw persoonlijke gegevens wil verwijderen. U heeft de volgende rechten:
 • Recht op toegang: U heeft het recht om te zien welke van uw persoonlijke gegevens we verwerken;
 • Recht op rechtzetting/correctie van uw persoonlijke gegevens die we verwerkt hebben in het geval dat de informatie (gedeeltelijk) onjuist is;
 • Recht om klacht in de dienen: U hebt het recht klacht in te dienen tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens of tegen directe marketing.;
 • Recht op verwijderen van uw persoonlijke gegevens: U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens die we verwerkt hebben te laten verwijderen.;
 • Recht op overzetten van uw data: indien het technisch mogelijk is heeft u het recht ons te vragen om uw persoonlijke data over te zetten naar derden;
 • Recht op beperking van het verwerken van uw persoonlijke data: u kan ons verzoeken om uw gegevensverwerking (tijdelijk) te limiteren..

Indien u beroep wil doen op één van uw bovenstaande rechten, kunnen we u vragen u te identificeren met een geldig identiteitsbewijs om uw gegevens te kunnen bevestigen. In dat geval is het belangrijk dat uw foto en rijksregisternummer  niet zichtbaar is.

Normaal gezien beantwoorden we uw verzoek binnen de maand. Deze termijn kan verlengd worden indien het om een complex verzoek gaat of een specifiek recht. Indien dit het geval is zal u worden geïnformeerd over de mogelijke reactietermijn.

Klachten

Indien u klacht wil indienen over het gebruik van uw persoonlijke gegevens, kan dit per mail naar info@bikeandco.be. We zullen uw klacht grondig bestuderen en beantwoorden. Elke klacht wordt beantwoord.
Indien u denkt dat we u niet verder helpen, heeft u altijd nog het recht om klacht in te dienen bij de Belgische overheid, dienst gegevensbescherming.

Contactgegevens
Bike&Co CVBA
Hubert Frère- Orbanlaan 92
9000 Gent
BE 0633.531.546
Info@bikeandco.be